Ceza Hukuku
Ceza genel hukuku, suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımını, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeleri, suçlar için öngörülen cezaları, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan kuralları inceler.
Enerji Hukuku
Enerji hukuku, yenilenebilir ve yenilenemez enerjinin kullanılması ve vergilendirilmesini düzenleyen hukuk dalıdır. Enerji hukuku genel olarak elektrik, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazı piyasaları ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili alanlarda faaliyet göstermektedir.
Şirketler Hukuku ve Kurumsal Danışmanlık
Faaliyetin niteliği ile ticari ve hukuki riskleri göz önünde bulundurarak müvekkillerimize, günlük faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları bir dizi ticari düzenleme hususunda düzenli olarak danışmanlık sunmaktayız.
Ticaret Hukuku
Tacirlerin sahip olduğu hakları yasalar dahilinde koruma altına alan ticaret hukuku, işletme sahipleri ve alıcılar için büyük önem taşıyor ve kişilerin kanun karşısında ne gibi haklara sahip olduğunu da daha detaylı bir şekilde ortaya koyuyor
Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul üzerindeki hukuka aykırı, usulsüz olan sorunların çözülmesini içeren taşınmazlara ait davalarda, diğer davalarda olduğu gibi avukat tutmama hakkınız vardır.
Aile Hukuku
Aile, toplumun en temel yapı taşı olarak kabul edilir. Her aile toplum için büyük bir önem taşır. Aile içi durumlar toplum içi durumlar ile birebir bağlantılıdır.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İşçi ve işverenin karşılıklı sahip olduğu hakları kapsayan ve bu hakların yasal anlamda nasıl kullanılabileceğini ifade eden hukuk birimidir.
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
Sınai Mülkiyet hakları patentler ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devrelerin topografyaları kapsamaktadır.